Svenska – Swedish

Svenska – Swedish

Sweden – Sverige

http://www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM – Sexteknik och praktik: BDSM. Riksförbundet för Sexuell Upplysning.
BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av maktutbyten. För en del är BDSM ett sätt att krydda till sexlivet lite extra ibland. För andra är det en livsstil. En del gillar vissa delar och vill till exempel endast bli dominerade, andra är allätare och testar gärna olika roller. Att hålla överenskommelser och att leken är frivillig är viktigt när man utövar BDSM.
Hitta likasinnade. Det finns ett antal klubbar runt om i Sverige där deltagarna träffas och pratar om fetischism eller har fester med fetischism som tema, ofta i kombination med inslag av BDSM.
BDSM-guide. Denna text är baserad på skriften ”BDSM & fetischism – så funkar det”, som du kan ladda ner här. Det är en lättläst och bra guide för dig som är nyfiken. Skriften är framtagen av RFSU Stockholms BDSM-grupp.
Sex technique and practice: BDSM. National Association for Sex Education.
BDSM is an umbrella term and stands for bondage/discipline, dominance/submission and sadomasochism. BDSM means consenting persons jointly seek pleasure through various forms of power exchanges. For some BDSM is a way to spice up their sex life a little extra sometimes. For others it is a lifestyle. Some people like certain parts and wish for example only be dominated, others are omnivorous and like to try different roles. Keeping agreements and the fact that play is voluntary is important when practicing BDSM.
Find like-minded people. There are a number of clubs around Sweden where participants meet and talk about fetishism or have meetings with fetishism as a theme, often in combination with elements of BDSM.
BDSM-guide. This text is based on the publication “BDSM & fetish – how it works”, which you can download here. There is a clear and good guide for those who are curious. The publication is produced by the RFSU Stockholm BDSM group.

www.darkside.se – Darkside. BDSM- och fetischscenen på nätet. Darkside är communityt för BDSM-utövare, fetischister, personer med relaterade sexualiteter och livsval samt våra vänner.
The BDSM and fetish scene on the net. Dark Side is the community of BDSM practitioners, fetishists, people with related sexualities and life choices, and our friends.
http://misa.ppages.com – The isle of pain and pleasure. Chat och bibliotek.
The isle of pain and pleasure. Chat and library. Bilingual website in Swedish and English.
www.belluso.com/fetish – Swedish Fetish, a book by Andrea Belluso.

***

Short link to this page
https://ranai.wordpress.com/sv

Comments, corrections, questions? More resources?
You can post them on the FAQ page.

Kink Resources Directory – Home Page