Česky – Czech

Česky – Czech

Česká republika, Česko – Czech Republic

www.tom-bdsm.cz/ssbbfaq.htm – Často kladené otázky na téma SM.
Frequently asked questions about SM.
www.tom-bdsm.cz – Tom BDSM. BD, D/s, S&M dokumenty.
Tom BDSM. Documents about BD, D/s and S&M.
www.en-k.net – Otázky a odpovědi, shrnutí výzkumů, užitečné informace; text neobsahuje pornografii. Sadomasochismus, sadismus, masochismus, BDSM. Eva Jozífková.
Questions and answers, summary of research, useful information; this text does not contain pornography. Sadomasochismus, sadismus, masochismus, BDSM. Eva Jozífková.
www.sexus.cz – Sexus. Informace o lidské sexualitě. Sexuální praktiky, antikoncepce, mateřství a těhotenství, masturbace, sexuální výchova… Včetně: Bondage, spanking, zvláštní techniky.
Sexus. Information about human sexuality. Sexual practices, contraception, motherhood and pregnancy, masturbation, sex education… Including: Bondage, spanking, special techniques.
www.bdsm.cz – Projekt BDSM.CZ portál.
Project BDSM.CZ web portal.
www.darkclub.cz – Darkclub.cz funguje jako stručný přehled BDSM Fetish akcí. Akce a srazy, kalendář.
Darkclub, an overview of BDSM Fetish events. Events and reunions, calendar.
www.leathers.cz – LeatherS.CZ. Skupina českych koženáků. Vstupujete na stránky se zaměřením na homosexuální SM tematiku. Kalendář srazů, články, gay kluby v ČR.
LeatherS.CZ. Czech leather association. A site with a focus on gay male SM themes. Calendar of events, articles, gay clubs in the Czech Republic. (Bilingual site in Czech and English.)
www.xbondage.cz – X Bondage. Vše o erotickém svazování. Všem, kterým se líbí bezmocnost a omezení pohybu. Stránky věnované bondáži, texty, návody, škola bondáže. Soptík.
X Bondage. All about erotic bondage. For all those who like helplessness and limitation of motion. Pages devoted to bondage, texts, instruction, bondage tutorials. Soptík.
www.slunecnitvrz.eu – Sluneční Tvrz. Tyto stránky jsou z největší části věnovány problematice BDSM a s ním spojenému D/s a SM, najdete zde úvahy, články, povídky, komentáře, fotografie, ale určitě zde nehledejte porno. Primárním posláním těchto stránek je zprostředkování informací o BDSM a organizace akcí na Sluneční Tvrzi.
Solar Fortress. This site is mostly devoted to issues associated with BDSM, D/s and SM. You can find thoughts, articles, stories, comments, photos, but don’t look for porn here. The primary mission of this site is providing information about BDSM and organizing events at Solar Fortress.
www.slunecnitvrz.eu/zaklady-bdsm – Základy BDSM – teoretické texty. Sluneční Tvrz.
BDSM basics – theoretical texts. Solar Fortress.
http://moula.tripod.com/indexD.html – Moulova BDSM stránka.
Moula’s BDSM page. (Bilingual site in Czech and English.)
www.eleferno.cz – Eleferno. Web o využití elektřiny, podtlaku a jiných technických prostředků v bdsm praxi.
Eleferno. Website on the use of electricity, vacuum and other techniques in the practice of BDSM.
http://bdsmklub.com – BDSM Klub v Praze.
BDSM Club in Prague.
www.vsara.com – Vsara. Domi.D Teoretické texty, vlastní povídky, úvahy.
Vsara. Domi.D Theoretical texts, stories, reflections.
http://bdsm-portal.cz – BDSM Portal.
BDSM Portal.
www.waco.cz – Robustus Waco. Jsem vyznavač konsensuálního BDSM, které praktikuji někdy od roku 1982. Myšlenky a úvahy o D/S 24/7, dlouhodobém vztahu založeném na dominanci a submisivitě.
Robustus Waco. I am a devotee of consensual BDSM, which I’ve been practicing ever since 1982. Thoughts and reflections on a D/S 24/7, long-term relationship based on dominance and submission.
www.achak.bdsm.cz – Asociace chovatelů antropomorfních koní. Web českých příznivců ponyplay. “Antropomorfní” znamená “člověku podobný”. My tento pojem používáme pro lidi, kteří si v rámci (obvykle erotické) hry hrají na koně.
Anthropomorphic Horse Breeders Association. Czech website for ponyplay enthusiasts. “Anthropomorphic” means “like a man.” We use this term for people who play (usually erotic) games as horses.
www.jsem-pes.cz – Seznamovací portál Jsem-Pes. Vítej na stránce a seznamce pro kluky a holky, kterým není pup-play a dog-training cizí.
Dating site Jsem-Pes. Welcome to the dating site for men and women who are into puppy play and dog training play.

***

Short link to this page
https://ranai.wordpress.com/cs

Comments, corrections, questions? More resources?
You can post them on the FAQ page.

Kink Resources Directory – Home Page